Trọn bộ giáo trình Let’s Go 1-6 + Begin & Starter. Chương trình Let’s go dùng phổ biến cho học sinh tiểu học tại các trường tiểu học. Dùng cả sách và CD đi kèm.

Author: Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskins, and Carolyn Graham
Publisher: Oxford University Press
File type: MP3, PDF, EXE, ISO

Download ===>  Let’s go 1

 

 

Download ===> Let’s go 2

 

 

Download ===> Let’s go 3

 

 

Download ===> Let’s go 4

 

 

Download ===> Let’s go 5

 

 

Download ===> Let’s go 6

 

Bonus:

Download ===>  Let’s go Begin

Download ===> Let’s go Starter

Download ===> Let’s Chant, Let’s Sing