MỤC LỤC

Chương 1: Những tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ.

Chương 2: Vẽ hình học.

Chương 3: Hình chiếu vuông góc.

Chương 4: Giao tuyến.

Chương 5: Hình chiếu trục đo.

Chương 6: Biểu diễn vật thể.

Chương 7: Biểu diễn quy ước một số chi tiết tiêu chuẩn.

 

Download link ===> Giáo trình vẽ kỹ thuật : Dùng cho hệ cao đẳng không chuyên