Bài viết giới thiệu tổng quát về sản phẩm mũi khoan xoay cầu do Công ty cơ khí hóa chất 13 chế tạo. Sản phẩm đoạt giải nhất Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam 2005.

 

Download link ===> Mũi khoan xoay cầu của nhà máy Z113