Đồng hồ này cần linh kiện

+ 6 LED 7 đoạn Anot

+ 6 con giải mã BCD : 74LS47

+ 6 con đếm xung 10 : 74LS90

+ Một con NE7555, vài con trở 3k9,1k và 1 tụ 104 và 100uF-16V

+ Mạch nguồn 5V