Trong quá trình gia công , chất lượng bề mặt sau khi gia công phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như : Vật liệu gia công, chế độ cắt khi gia công, vật liệu làm dao… trong đó sự ảnh hưởng của bán kinh dao đến dộ chính xác về kích thước và độ nhám bề mặt là rất lớn. Bài viết nghiên cứu những ảnh hưởng của bán kinh dao đến chất lượng bề mặt chi tiết gia công.

Download link ===> Sự ảnh hưởng của bán kính dao đến chất lượng bề mặt khi gia công 1 trên máy tiện CNC