MỤC LỤC

Bài 1: Giới thiệu về linh kiện điện tử.

Bài 2: Phương pháp thực hiện mạch in đơn giản.

Bài 3: Mạch khuếch đại Micro dùng transistor.

Bài 4: Mạch mở đèn khi trời tối (Dùng cảm biến quang).

Bài 5: Mạch khuếch đại công suất hạng A.

Bài 6: Mạch dao động đa hài phi ôn.

Bài 7: Mạch tạo xung dủng IC 555.

Bài 8: Mạch điều chỉnh tốc độ quạt (Dimmer)

TẢI VỀ