Giáo trình thiết kế hệ thống điện

MỤC LỤC Chương 1: Tổng quan về thiết kế hệ thống điện . Chương 2: Đặc tính phụ tải. Chương 3: Các thông số đường dây truyền tải. Chương 4: Thiết kế đường dât truyền tải . Chương 5: Thiết kế đường dây siêu cao áp . Chương 6: Thiết kế mạng...Read more

Mạch đồng hồ số dùng IC 74LS90

Đồng hồ này cần linh kiện + 6 LED 7 đoạn Anot + 6 con giải mã BCD : 74LS47 + 6 con đếm xung 10 : 74LS90 + Một con NE7555, vài con trở 3k9,1k và 1 tụ 104 và 100uF-16V + Mạch nguồn 5V   Download: Đồ án: Mạch...Read more

Giáo trình mạch điện 1

MỤC LỤC Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện. Chương 2: Mạch xác lập điều hòa. Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch. Chương 4: Mạch ba pha. Chương 5: Mạch hai cửa. TẢI VỀRead more

Giáo trình AutoCAD trong kỹ thuật điện

MỤC LỤC Chương 1: Các lệnh vẽ cơ bản. Chương 2: A- Các lệnh thiết lập bản vẽ. Chương 3: B- Các lệnh hiệu chỉnh. Chương 4: tạo lớp bản vẽ, quản lý các đối tượng theo lớp. TẢI VỀRead more

Giáo trình trắc địa cơ sở

MỞ ĐẦU chương 1: những kiến thức cơ bản về trắc địa chương 2: lý thuyết sai số đo chương 3: máy kinh vĩ và đo góc chương 4: đo khoảng cánh chương 5: đo độ cao chương 6: máy toàn đạc điện tử chương 7: hệ thống định vị toàn...Read more

Mẫu Hợp đồng kiểm toán (trường hợp thông thường)

Mẫu Hợp đồng kiểm toán (trường hợp thông thường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———o0o——— Số: /2010/ HĐKT ……… , ngày 15 tháng 12 năm 2010 (1) HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN (V/v: Kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc...Read more

Từ điển chuyên ngành ô tô

Ebook “Từ điển chuyên ngành cơ khí ô tô” với hơn 1000 từ ngữ chuyên ngành cơ khí ô tô thường gặp. Download link ===>   Từ điển chuyên ngành ô tôRead more